ჩვენ შესახებ

ჩვენს შესახებ

კომპანია ლამბრეკენი დაარსდა 2010 წელს. იგი დაკომპლექტებულია სპეციალისტებით, რომელთა პროფესიული გამოცდილება 20 წელიწადს აღემატება ქვემოთ ჩამოთვლილ დისწიპლინებში.

 

  • ჰერალდიკა /გერბი; ემბლემა; ლოგო/
  • ვექსილოლოგია /დროშა; ალამი; ვიმპელი/
  • ფალერისტიკა /ორდენი; მედალი; სამკერდე ნიშანი/
  • უნიფორმოლოგია /უნიფორმები; ფურნიტურა; ატრიბუტიკა/
  • ბონისტიკა /პლასტიკური ბარათი; დაცული დოკუმენტაცია/
  • ნუმიზმატიკა /საიუბილეო მონეტა; მედალიონი/
  • ბრენდ ბუქი;
  • სასაჩუქრე აქსესუარები;
  • სუვენირები;

ლამბრეკენი მომხმარებელს სთავაზობს, როგორც პროდუქციის დიზაინის შექმნას, ასევე მის დამზადებას.
ჩვენ გემსახურებით თქვენ და ვამკვიდრებთ საქართველოში მაღალი ხარისხის სტანდარტს.

ჩვენი მომხმარებლები არიან – სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიები, კერძო პირები.


რატომ ჩვენთან? – “ლამბრეკენი” ორიენტირებულია მომხმარებელთან გრძელვადიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და მაღალი ხარისხის პროდუქტის დამზადებაზე. ჩვენ უნიკალურობას წარმოადგენს მრავალწლიანი ურთიერთობები მსოფლიოს წამყვან მწარმოებლებთან.

დიზაინი და პროდუქცია

ტელ: +995 599 96 50 34
+ 995 599 95 50 34
+ 995 322 14 77 70