ბრენდირებული რვეული, საწერი კალამი
სხვა ნამუშევრები